Dovolená Gradac - zkušenosti

Navštívili jste v minulosti Gradac? Napište svůj příspěvek do naší diskuze a podělte se o své zážitky s těmi, kdo se tam teprve chystají.

Historie městečka Gradacu

Osídlení této oblasti ve střední Dalmácii se datuje již do doby bronzové a starší doby železné. Tento fakt dokazují poměrně bohaté archeologické nálezy. Souvislé osídlení tohoto místa je od římské doby, kdy zde byla založena osada Labineca. Z této doby v dnešní Gradacu mnoho historických památek nezbylo, přesto se zde nějaké najdou. Bystří návštěvníci se můžou všimnout několika málo pozůstatků římských staveb ve vesnici a kolem ní, v lokalitě Crkvine. Další místní památkou, pocházející ale až ze 17. století, je zbytek obranné turecké tvrze Lapčan, která leží nad magistrálou. Ve své době sloužila jako opevnění proti nájezdům Turků. V průběhu let, zde nakonec vyrostlo rybářské městečko Gradac. 

Gradac - historie

Turistický ruch se začal v Gradacu rozvíjet v roce 1919, kdy zde byl postaven první hotel. V současnosti s zde můžete ubytovat v několika kvalitních hotelích, penzionech, vilách a také v soukromých apartmánech. Z Gradacu se stalo vyhledávané turistické centrum, nejen díky nejznámnější místní pláži Gornja vala, ale také hezkému okolí a různým rekreačním možnostem.

Gradac je atraktivní pro turisty i z historického hlediska, nachází se zde totiž poměrně hodně památek, které se dochovali v dobrém stavu. Dominantami města jsou dvě věže postavené v 17. století, jenž byly součástí pevnosti, která byla vybudována na obranu proti Turkům na vyvýšeném místě Gradacu. Nejzachovalejší a nejvýznamnější gradackou památkou je barokní kostel svatého Michala, ve kterém jsou uloženy cenné sakrální památky. Prohlédnout si v něm můžete mramorové oltáře se sochami, mezi nimiž je i dřevěná socha svatého Rocha. Patronem Gradacu je právě svatý Michal, a proto se na jeho počest 29. září slouží slavnostní mše. Nedaleko farního kostela se nachází hřbitov se starým částečně dochovaným barokním kostelem svatého Antonína.

Během 2. světové války byl téměř celý Gradac zničen okupanty, takže musel být znovu obnoven a postaven.