Dovolená Gradac - zkušenosti

Navštívili jste v minulosti Gradac? Napište svůj příspěvek do naší diskuze a podělte se o své zážitky s těmi, kdo se tam teprve chystají.

Základní údaje o Chorvatsku

Základní údaje

Úřední název Chorvatska je od června roku 1990 Republika Hrvatska. Vyhlášena byla 25. června 1991 po rozpadu Jugoslávie. Země se nachází na rozhraní střední a jihovýchodní Evropy. Její sousedé jsou: Slovinsko, Maďarsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina a Černá Hora. Od roku 1992 je členem OBSE, OSN. Dále od roku 1996 je také členem Rady Evropy, od roku 2000 WTO, od roku 2002 CEFTA a v roce 2009 vstoupilo Chorvatsko do NATO. Naposledy vstoupilo do Evropské unie, což se stalo 1. července 2013.

Chorvatsko - Korčula

Hlavním městem Chorvatska je Záhřeb, který má 950 000 obyvatel. Dalšími významnými městy jsou Rijeka s 225 000 obyvateli, Split (190 000 obyv.), Osijek (150 000 obyv.) a Zadar (125 000 obyv.). Úředním jazykem je chorvatština. Nejvyšší horou země je Triglav 1913 m (pohoří Dinara) a nejdelší řekou je Sáva 940 km (v zemi 610 km).

Obyvatelstvo

Chorvatsko se rozkládá na 56 538 km² a má 4 496 248 obyvatel (k roku 2003). Z toho je 2 301 560 žen a 2 135 900 mužů. Průměrný věk je 39,3 roků (muži 37,5, ženy 41,0). Průměrná délka života je 75 let.

Politický systém

Chorvatsko je republikou, v jejímž čele stojí prezident, který je volen na 5 let a zastává výkonnou moc. Tu má dále předseda vlády a Rada ministrů (vláda). Zákonodárnou moc má jednokomorový parlament (Sabor), který má 100-160 poslanců a je volen na 4 roky.

Ekonomika

Chorvatská ekonomika je v rámci Evropy středně rozvinutá. V době, kdy země byla součástí Jugoslávie, patřila k nejrozvinutějším tohoto soustátí. Mohlo se zde podnikat a byl zde velmi rozvinutý turistický průmysl.
Země ekonomicky upadla v letech 1991–1995, v době války (se Srbskem). Ta Chorvatsko finančně vyčerpala, a navíc zde vůbec neinvestovaly zahraniční firmy. Po ukončení války se tento balkánský stát zaměřil na turistický ruch a propaguje nejzajímavější chorvatské destinace. Díky tomu došlo k oživení ekonomiky a přílivu zahraničních měn.

Od roku 2000 ekonomika roste (HDP se pohybuje v rozmezí 4-6 %). Velkým podílem se na ekonomice podílí spotřeba domácností a jednoduchá dostupnost úvěrů. Přesto se Chorvatsko stále potýká s ekonomickými potížemi. Je zde vysoká nezaměstnanost (12 %), záporný zahraniční obchod a značná státní účast v hospodářství. V Chorvatsku jsou také velké rozdíly mezi regiony. To je způsobeno nerovnoměrnou politikou. Vlády se zaměřují na rozvoj pobřeží, zatímco vnitrozemí opomíjí. Zlepšení tohoto stavu a získání potřebných rozvojových dotací pro tyto regiony by mělo přinést členství v EU, ke kterému došlo 1. července 2013.